Potted Japanese red maple with Siyi Genealogy in both Chinese and EnglishDirect all comments
and questions
to
Albert Kawasi

Site designed and
maintained by
Albert Kawasi
All rights reserved
1998 - 2017

Last updated:
Nov 19, 2003

Birthdays
íZíZíZíZíZąšíZíZ


January   9 Thomas Wong
13 Cameron Wong Ú╗íZňşíZíZíZíZ
15 Huan Lan Mak Ú║ąšíZąŔíZíZ
23 Fay Min Der ŔČíZíZíZžŠíZíZ
February   3 Josh Wong Ú╗íZňşíZíZíZíZ
  5 John Tse ŔČíZň┐íZíZíZíZ
15 Yen Lap Lee íZíZíZŠ║íZšźíZ
23 Kung Wah Lok ŠĘíZíZíZ▒ŔíZíZ
27 Albert Kawasi íZíZíZšżĄŠąş
March 17 Gary Der ŔČíZíZíZíZŠŽíZ
20 Wei-wen Chen íZíZ│ňíZíZíZíZíZ
23 Arlene Charlotte Mantei
25 Helen Ming Fong Lee íZíZíZÚ│┤ňíZíZ
April 14 Brianna Chan íZíZ│ŠíZíZ
14 Fat Lap Lee íZíZíZíZíZ╝šíZíZ
16 Kwan Lam Lee íZíZíZšżĄŠíZíZ
20 Wai Mei Lee íZíZíZíZíZíZšżíZ
20 Wai To Lee íZíZíZíZíZíZŠííZ
21 Norman Wong Ú╗íZíZíZíZň▒íZ
30 Brian Wong Ú╗íZíZíZŞň▒▒
May   5 Kira Chow íZíZĘŠíZíZíZíZíZ
23 Tyler Steuart Chow íZíZĘŠ╝óň╝íZ
June   4 Michael Der
  7 Stantly Kwan íZíZíZíZíZíZŔ╝íZ
15 King Lam íZíZíZńŞíZíZíZíZ
27 Connie Lam íZíZíZíZíZíZíZíZíZ
29 Tho May Seto íZíZŞňíZíZš┤íZň¬íZ
July   9 Ricky Kwan íZíZíZíZíZíZń┐íZ
12 Jiayi Chen íZíZ│ňíZíZŠ»íZ
16 Jimmy Wong
August   1 Kenny Kwan íZíZíZíZíZíZíZíZíZ
  2 Raymond Kwan íZíZíZňĘíZíZíZíZ
10 Kalun Law šżíZíZíZíZíZíZíZ
15 Tho Lin Der ŔČíZš┤íZíZíZíZ
17 David Chen íZíZ│ňíZíZŔ╝íZ
20 Vinh Wong
23 Pauline Lee íZíZíZň»ÂšíZíZ
26 Yuk Wan Mak Ú║ąšíZíZíZíZíZ
September 11 Laurent Tse ŔČíZŔęíZíZíZíZ
15 Fay Yin Der ŔČíZíZíZžŔ│ó
24 Uengyu Mak Ú║ąŠíZíZň«íZ
October   8 Joseph Hum-Wong
18 Yee Tai Mak Ú║ąŔíZíZňĄíZ
November   1 Alan Lam íZíZíZíZíZíZíZíZíZ
  7 Wing Kuen Tang íZíZžŠ░ŞŠČíZ
12 Sydney Paign Chow íZíZĘńíZíZíZíZíZ
12 Brennan Connor Tse ŔČíZŠ░Şň║Ě
15 Yuk Ling Mak Ú║ąšíZíZíZíZíZ
21 Tony Der ŔČíZíZíZíZíZíZíZ
23 Amy Tse ŔČíZÚ║íZíZíZíZ
24 Yuk Lan Mak Ú║ąšíZíZíZíZíZ
26 Ping Lan Mak Ú║ąňíZíZíZíZíZ
December   4 Margaret Chow íZíZĘŠíZíZíZíZíZ
  5 Patrick Lee íZíZíZíZíZíZšźíZ
  8 Ruth Summers
18 Lawrence Wong Ú╗íZíZíZŽŠíZíZ
19 Kendall Hum-Wong Ú╗íZíZíZíZíZíZíZ
21 Wai Lin Li íZíZíZíZíZíZíZíZíZ
25 Barry Lam íZíZíZíZíZíZń║íZ
25 Jocelyne Wong Ú╗íZŠĚíZíZíZíZ
29 Tho Gin Der ŔČíZš┤íZíZíZíZ
29 Harry Chow íZíZĘÚíZŽÚíZíZ
31 Kam Chow íZíZĘÚíZŽŠíZíZ


Return to top of page